Höstens program 2019

VÅRENS SISTA MEDLEMSMÖTE genomfördes  lördagen den 11 maj hemma hos Micke Norberg, Färingsö. Några av deltagarna i mötet besökte också  höns- och kaninmässan på Ölsta Folkpark, några kaniner sågs dock inte till. De som var ute i god tid hann också med ett besök på Gustavshills handelsträdgård i närheten.

Det var rätt många medlemmar – från Umeå i norr till Göteborg i söder – som tog tillfället i akt och besökte Micke och hans fantastiska guppyrum och fantasifulla trädgård med en enorm fiskdamm, i utvecklingsstadiet. Besökande medlemmar fick också en guidad tur och fick tydlig och klar information om alla blommande magnolia och Rhododendron. Imponerande blomprakt!

Vi hann diskutera höstens program och vi kom fram till följande:

31 augusti bjuder Björn Lundmark med familj in till medlemsmöte hemma på sin gård, Hjortens väg 8, Hedesunda.

28 september är vi välkomna på medlemsmöte hos Kerstin och Linnéa Larsson, Älgstigen 35 i Täby.

26 oktober är det medlemsmöte hos familjen Esping, Österängsvägen 51 i Enebyberg.

Anmälan till samtliga möten som vanligt antingen via facebook eller till sekreteraren (evamariaesping@gmail.com)

Och så en stor nyhet – Helgen den 16-17 november kommer vi att genomföra en Endler/Guppy Show, som vanligt i samarbete med Södermalms akvarieaffär på Krukmakargatan i Stockholm (preliminär tidpunkt).

Den som undrar hur akvarierna för utställda fiskar kommer på plats, kan läsa om förberedelserna för våra utställningar i nästa nummer av Svenska Guppy Brev, som nu ligger för tryckning!!! Bör komma till våra medlemmar innan juni månad.

 

 

 

Månadsmöte – Lördagen den 26 Augusti kl 13

Glad sommar alla guppyvänner !

Svenska Guppy Sällskapet inbjuder till nästa medlemsmöte, Lördagen den 26 augusti kl 13 hos ordförande Björn Lundmark, Hjortens väg 8, Hedesunda.

Anmäl närvaro som vanligt på facebook eller via mail till bjorn.lundmark at spray..se

Inför SGS Guppy Show. Auktion Lördag & Söndag den 22-23 April 2017

  • Anmälan i förväg

För att underlätta planeringen och genomförandet av vår Guppy Show önskar vi att ni som är intresserade av att visa upp era guppy anmäler detta i förväg – dock senast tisdag den 18 april till Eva Esping, evamariaesping@gmail.com. Detta för att vi ska veta hur vi ska arrangera utställningsakvarierna på bästa sätt. Anmäld grupp bör omfatta minst två hannar, helst tre, samt minst en hona.

Vid anmälan önskar vi följande uppgifter:

1. Utställarens namn. 2. Vilken eller vilka grupper som deltar (om möjligt namn på stammarna och typ av fena). Vid registrering kan hjälp med detta erhållas.

  • Utställningsdagen

Ni som anmält deltagande i förväg, ta med er fiskarna till Södermalms akvarieaffär på lördagen kl 12.30 när de har öppnat. Varje enskild grupp per förpackning.  Deltagande fiskar registreras vid ankomst och fentyp/färg stäms av.

Det kommer att finnas möjlighet för de som inte föranmält deltagande att också kunna visa sina fiskar, kom då också till akvarieaffären vid 13-tiden på lördagen. Vi kan dock inte garantera att det finns förberedda utställningsakvarier, utan enklare förvaring ordnas i så fall.

  • Auktion söndagen den 23 april

På söndagen sker auktion av samtliga fiskar som deltagit i vår Guppy Show, behållningen tillfaller arrangörerna, Svenska Guppy Sällskapet och Östermalms akvarieaffär. Auktionen startar kl 14.30 och kom ihåg – enbart kontant betalning.

Årsmöte den 18 februari – Nya aktiviteter under våren 2017

Vid Svenska GuppySällskapets årsmöte den 18 februari beslöts om följande aktiviteter under våren:

  • Lördagen den 18 mars kl 13.00: Medlemsmöte hemma hos Micke Munter, Dalstastigen 19, 804 25 Gävle. Anmälan görs till Micke Munter eller via Facebook.
  • Helgen den 22 och 23 april: Guppyshow med efterföljande auktion i samarbete med Södermalms akvarieaffär, Krukmakargatan 3, T-baneuppgång Mariatorget, Stockholm. Inlämning av fisk sker på lördagen och auktionen genomförs på söndagen. Mer information om anmälan, tidpunkter för olika aktiviteter etc kommer att läggas upp på hemsidan.
  • Lördagen den 13 maj kl 13.00: Medlemsmöte hemma hos Micke Norberg, Dalvägen 16, Färentuna, Stockholm. För de som är intresserade, finns möjligheten i år igen att besöka höns- och kaninmässan i närheten av Färentuna innan medlemsmötet. Mässan startar vid 11-tiden. Anmälan görs till Micke Norberg, micke@guldfisk.se eller via facebook.
Hälsningar
Styrelsen

Kommande medlemsmöten med Svenska GuppySällskapet

Medlemsmöte Januari
Lördagen den 20 januari 2017 träffas vi hos Matti Gruner, Lejonets gata 384, 136 60 Brandbergen.
Svenska GuppySällskapets årsmöte 2017 sker lördagen den 18 februari hemma hos Klaus Thede, Drabantvägen 63, 132 47 Saltsjö-Boo.
Deltagande till Svenska GuppySällskapets medlemsmöte och årsmöte anmäls till Björn Lundmark via mail eller via Facebook.
Välkomna!

Medlemsmöte November

Nästa medlemsmöte med Svenska Guppy Sällskapet är lördagen den 26 november kl 13.00
 
Platsen är Asplunds akvariefisk, Persikogatan 36, 165 63 Hässelby.
 
Anmäl ditt deltagande till Björn Lundmark, via mail eller via Facebook.

VÄLKOMMEN på höstens medlemsmöte nr två i Svenska Guppy Sällskapet

LÖRDAGEN den 15 oktober 2016 kl 13.00 hos Eva Esping, Österängsvägen 51, Enebyberg
 
Meddela att ni kommer till Eva Esping 070/512 47 16,
Björn Lundmark bjorn.lundmark@spray.se eller på Facebookgruppen.
 
OBS!!
 
Extra Guppy-SM för kortfenor, som planerades till mitten av oktober hemma hos Micke Norberg, har flyttats till ordinarie Guppy-SM, som kommer att genomföras våren 2017.

Medlemsmöte i Göteborg lördag 22 oktober

Medlemsmöte i Göteborg lördag 22 oktober

Välkomna till medlemsmöte lördagen den 22 oktober kl 13.00 hos familjen Beckman-Westerberg på Lavettgatan 2A, Västra Frölunda.
Vi äter en enklare lunch, pratar, tittar på värdfamiljens endlerhybrider, och de som vill kan ta med överskottsfisk att dela med sig av.
Anmäl på kristina.beckman@sylog.se eller 0709-907079 innan mötet, så att vi vet hur många vi blir!

Välkomna till höstens första medlemsmöte!

Lördagen den 3 september 2016 kl 13.00 äger höstens första medlemsmöte rum hemma hos Olle Boberg, Rättarbodavägen 11, Bro.

Kontakta oss på Facebook gruppen eller  Björn Lundmark 073-6747492 via e-post om ni kommer! Ring Olle på 073-6853387.

Nästa medlemsmöte – tillika EXTRA GUPPY-SM för kortfenor planeras till en lördag i mitten av oktober hemma hos Micke Norberg, Kungsberga.