Guppyodling

Av Mikael Norberg

En metod

 1. Använd ett akvarium på 70-200 liter. Ett för stort akvarium blir svårgallrat.
 2. Välj ut en typ av guppy och var noga med att ha ett bestämt mål.
 3. Låt honorna föda fritt och yngel växa upp med sina föräldrar.
 4. Gallra noggrannt vartefter det dyker upp med målet ej överensstämmande eller vanskapta guppy.
 5. En var eller vart annat år görs en positiv gallring, där bara de allra finaste vuxna fiskarna får vara kvar.

En annan metod

 1. Välj noggrant ut avelsdjur, honorna bör vara jungfruhonor.
 2. Utfodra fiskarna rikligt och varierat under någon vecka innan de släpps ihop.
 3.  Släpp ihop en grupp hanar med en grupp honor. Fördelningen hanar/honor är oväsentlig! Många honor ger många yngel, många hanar ger honorna möjlighet att välja och de väljer bättre än vi.
 4. Fortsätt utfodra, en väl utfodrad hona rör normalt inte sina egna yngel. I varje fall inte precis under födseln.
 5. Se till att ha mycket växter i akvariet, gärna flytväxter.
 6. När ynglen tidigast efter ca 23 dagar föds söker de sig mot ljuset och skyddas av flytväxterna.
 7. Separera yngel och vuxna.
 8. Föd upp ynglen på en varierad kost: torrfoder, artemia, frysta mygglarver, räkmix osv.
 9. Håll vattnet rent genom täta och stora vattenbyten.
 10. Efter ca tre veckor bör ynglen sorteras efter kön för att garantera jungfruhonor till nästa generationsskifte. Oftast räcker det att plocka ut ett tjugotal honor för vidare selektion, övriga honor kan gå kvar med hanarna men används inte i aveln. Guppy har så kallad förrådsbefruktning vilket gör att en hona kan föda flera kullar yngel efter att ha blivit befruktad av en hane. Om det är av din sämsta hane kan det bli rätt så trist avkomma.
 11. Gallra kontinuerligt bort de fiskar som inte växer bra, är krokiga eller fula.
 12. Vid tre till fyra månaders ålder väljer du ut de bästa honorna och några vackra hanar som gärna får vara äldre. Honor som inte befruktas relativt unga kan bli sterila.
 13. Hanarna föds upp till minst sju månader gärna ett års ålder innan de används i aveln. Hanar är inte riktigt utvecklade vid tre-fyra månaders ålder och kan ändra karaktär till det sämre, vid stigande ålder.

Samarbete

Båda metoderna eller en kombination används av odlare i Svenska guppysällskapet och det är en smaksak vilken man använder. Det går att på ett par år odla fram en egen typ av guppy, som du blir ensam om. Svårigheten med att odla guppy ligger inte i att få yngel utan snarare i att undvika för många yngel och utarmning av stammen på grund av inavel och förändring av färg och form till det sämre. Undvik inavel genom att dela med dig av dina fiskar till kompisar så att du kan få tillbaks likadana men obesläktade fiskar senare. Jag anser att ytterst få har möjlighet att odla guppy ensamt och att samarbete är ett viktigt verktyg i skapandet av vackra guppy.