Ren stam

Av: Björn Lundmark

Ofta får man frågan om en stam är ren. Med ren menar ofta frågeställaren att avkomman ser lika ut som föräldrarna. Ofta tror man dessutom att en stam måste inavlas under många generationer för att bli ”ren”.  Med en smula genetikkunskaper kommer man snart att förstå på ett mer lättfattat sätt vad som menas med ren eller rättare sagt, det finns egentligen inget rent, bara olika kombinationer.

Jag ska förklara vad jag menar, precis som hos människan har guppyn X och Y kromosomer som bestämmer könet på fisken. De allra flesta färgerna (egentligen täckfärgerna)är hos guppyn är bunden till könskromosomerna d.v.s. X och Y. Ofta är anlagen sittandes på X-kromosomerna som krånglar till det för guppyamatören. De Y-bundna anlagen sitter på Y-kromsomen och detta innebär att alla fiskar som blir hanar också får anlaget i fråga. Det är enkelt, om en stam bara består av Y-bundna anlag och har ”tomma X” (d.v.s. det finns inga färganlag på X:et) då kommer stammen att vara ”ren” så länge man inte blandar in några andra X-kromosomer än de ”tomma” X som antas finnas i en stam med bara synliga Y-anlag. För även om en stam bara visar ett Y-bundet anlag så har även där hanarna ett X och honorna två, det är bara så att det inte sitter något ”färganlag” på X:et. Vidare är det så att flertalet av de X-bundna anlagen oftast inte ses förrän de hamnar tillsammans med ett Y, dvs fisken är en hane.  Detta beror på att många anlag hos guppyn behöver testosteron för att synas på fisken och testosteron finns bara hos hanarna.

Arvsgången för ett y-bundet anlag, den röda fläcken på framkroppen.
Arvsgången för ett y-bundet anlag, den röda fläcken på framkroppen.
En X-bunden röd stjärtfena hos hanen i P-generationen och han paras med en hona från en annan stam med "tomt X". I F1-generationen kommer alla hanarna att att få moderns tomma X:s medan honorna kommer att få ett X från vardera föräldern. I F2-generationen kommer det att bli två sorters hanar, de utan färg saknas på bilden men ser ut som hanen i F1, och de kommer att utgöra 50% om man parar syskonen i F1.
En X-bunden röd stjärtfena hos hanen i P-generationen och han paras med en hona från en annan stam med ”tomt X”. I F1-generationen kommer alla hanarna att att få moderns tomma X:s medan honorna kommer att få ett X från vardera föräldern. I F2-generationen kommer det att bli två sorters hanar, de utan färg saknas på bilden men ser ut som hanen i F1, och de kommer att utgöra 50% om man parar syskonen i F1.

 

Om man parar en hane från en stam med t.ex. ett tomt X (det spelar igen roll vilket X det är) med honor från en annan stam då kommer hanarna i första generationen d.v.s. sönerna att få ett ”nytt X” från den nya stammen. Detta eftersom det är en hane och en hane måste få sitt Y från pappan och därmed får han då sitt X från mamman. Och sitter det då ett färganlag på detta nya X kommer sönerna att se annorlunda ut jämfört med fäderna, de kommer troligen fortfarande att visa faderns Y-bundna anlag men nu tillsammans med de nya färgerna, t.ex. en rödfärgad stjärtfena. Nu skulle många tro att stammen är ren redan i första generationen eftersom alla hanarna ser lika ut, och det är sant men honorna är inte ”rena”. Därför kommer man i nästa generation att få två typer av hanar beroende på att man har två X i sin stam. Skulle man önska att få sin stam ”ren” måste man selektera bort de oönskade hanarna vilket är enkelt, men det svåra är att försöka gallra bort de honor som bär det oönskade X:et. Många gånger kan man dessutom inte se vilka anlag honorna bär på, men i detta fall så använder vi ett fall, där honorna visar vad de bär på för att det hela ska bli så tydligt som möjligt.

Vi antar nu att vi vill ha det färgade X:et kvar, för att lyckas med detta måste vi få bort det ofärgade X:et. Hanarna har alltså det önskvärda X:et medan hans systrar har bara ett, medan det andra är det icke önskvärda. Den enklaste och säkraste metoden för att skapa en ren stam snabbt är att återkorsa hanarna i första generationen med honor från den rena stammen med ”färgade” X, dvs helsläktingar till mamman. På sätt har vi då redan på två generationer skapat en ny ren stam. Tyvärr är det många odlare som inte har tillgång till honor av rätt stam, då är det betydligt svårare att få sin stam ren.

Problematiken ligger som sagt i att honorna har två X-kromosomer. De honor som har två ofärgade X kommer att ha en helt genomskinlig stjärtfena och kan därmed med lätthet skiljas från sina färgade systrar.  Är det färg på det ena X:et kan det vara mycket svårt att skilja henne från sina systrar som har två färgade X. Därför kan man i sämsta fall även fast man väljer honor med färgad stjärt få maximalt 50 % oönskade hanar (d.v.s. hälften vilket betyder att alla honorna man valde till avel hade ett av vardera X:et). För att få sin stam ren finns det två metoder kvar i fall man inte har tillgång till rena honor och återkorsningsprincipen, beskriven ovan. Första metoden är att gallra så gott man kan i varje generation och försöka välja de honor man tror har ”rätt” X tillsammans med de rätta hanarna. Den andra metoden är, att föda upp varje honas kull var för sig, och välja ut de kullar där alla hanavkommorna har färgad stjärfena i detta fall, för i de kullarna har även alla honor två lika X. Avlar man vidare på dessa fiskar har man alltså åstakommit en ny ren stam.

Observera även att alla andra kromosomer kan vara hur mixade som helst, det är bara X och Y som räknas i detta fall. Så trots att man bara har en variant av X och Y behöver inte stammen vara ”farligt inavlad”.

För att göra det hela ännu svårare ska återigen nämnas att många av de X-bundna anlagen inte syns på honorna, vilket gör det omöjligt att försöka välja rätt honor med hjälp av synen. Vidare brukar det sitta flertalet anlag på både X och Y t.ex fenformer och flera färger, så ibland kan det vara mycket svårt att hålla reda på vad som sitter var, men det kommer att klarna ifall ni tänker på X och Y-bundet och tränar på era guppys hemma.

Givetvis finns det färger som inte är könsbundna, överkorsningar etc, men med ovanstående kommer ni långt i er strävan efter rena stammar 😉

Den som vill veta mer rekommenderas att läsa vår information omgrundfärger,täckfärger och genetik!

Lycka till med erat odlande

 

Här visar jag för pedagogikens skull ett Y-bundet anlag tillsammans med fyra olika X-kromosomer

Så här ser det Y-bundna ut, den ljusblå framkroppen som även delvis framträder på bakkroppen, X:et  bär troligen bara på dubbelsvärdsanlaget i detta fall.
Så här ser det Y-bundna ut, den ljusblå framkroppen som även delvis framträder på bakkroppen, X:et  bär troligen bara på dubbelsvärdsanlaget i detta fall.
Så här ser samma Y ut med ett X som bär på anlag för rödaktig bakkropp och fenor.
Så här ser samma Y ut med ett X som bär på anlag för rödaktig bakkropp och fenor.

 

Samma Y här tillsammans med ett X som bär på en blå triangelstjärt samt ryggfena
Samma Y här tillsammans med ett X som bär på en blå triangelstjärt samt ryggfena
Slutligen ett X som nästan täcker Y:et, man kan skymta det ljusblå längst fram på ryggen. X:et i detta fall bär på filigran mönstret, vilket täcker hela fisken.
Slutligen ett X som nästan täcker Y:et, man kan skymta det ljusblå längst fram på ryggen. X:et i detta fall bär på filigran mönstret, vilket täcker hela fisken.