Historia

Svenska guppysällskapet grundades i Malmö i slutet av sextiotalet (1967) och är därför en av Europas äldsta guppyföreningar som fortfarande är aktiv. Efter ett tag bildades en underavdelning i Stockholm (1971). Några år senare hade Malmöavdelningen nästan tynat bort, varpå man kan säga att sällskapet flyttade till Stockholm. Anledningen till att sällskapet flyttade uppåt i landet är en enda mans förtjänst. Denna man heter Olof (Olle) Boberg och han gick med i sällskapet antingen 1968 eller 1969 och är en av de få som har varit med nästan från början och fortfarande är med. Lennart Adlén (Malmö) kan ha varit med längre än Olle, vem av de båda som har varit med längst kan inte jag avgöra utan de får själva göra upp i den frågan. Ett annat namn som ska nämnas bland ”veteranerna” är Klaus Thede, han gick med i sällskapet 1987. Sällskapet fick ett rejält uppsving i slutet av nittiotalet då ett gäng duktiga odlare anslöt till föreningen och gjorde guppyaveln populär i Sverige. Tillsammans har dock Olle och Klaus varit navet i sällskapet och oräkneliga är de tävlingar som de båda har deltagit i. Så här följer en liten presentation av de båda guppyrävarna:

Olof ”Olle” Boberg

har hållit på med guppys sedan urminnes tider och han minns speciellt några färgglada guppys från sin barndom i Gävle, det var då som fascinationen för guppys grundlades. Olle har varit med i SGS sedan slutet av sextiotalet och har odlat utställningsguppys sedan dess. Hans speciallitet har varit lyrstjärtsguppys vilka han är relativt ensam om att tävla med i hela Europa. Olle har ett trettiotal akvarium i sin källare och han är alltid på hugget om någon undrar något om guppys eller om denna någon vill ha någon av hans färgglada fiskar. Det är därför som Olle har varit ordförande för föreningen i dryga trettio år och hans engagemang kommer aldrig att sina. Han är också huvudredaktör för vår medlemstidning ”Svenska guppybrev” vilken kommer ut med fyra nummer per år.

Olof "Olle" Boberg i sin guppykällare.
Olof ”Olle” Boberg i sin guppykällare.

Klaus Thede

kommer ursprungligen från Tyskland och är därför vår direktlänk in i guppyns förlovande land. Klaus har också han ett trettiotal akvarium i sin källare, det är nog få som har gått ifrån hans källare utan att ha en skvalpande påse i sin hand. Klaus är också mycket intresserad av brevduvor och allehanda trädgårdsodlingar. En av Klaus vapenbröder är Horst Seida och tillsammans så har de båda tyskarna många intressanta guppydiskussioner både på tyska och svenska. Om sällskapet ska göra något som kräver praktiska insatser då är Klaus redan där innan någon annan har ens fattat vad saken gäller. Det är därför han är klubbmästaren d.v.s. den som fixar tilltugget på våra möten så vi andra inte behöver vara hungriga.

 

 

Klaus i sin akvariekällare.Bild: Mikael Norberg
Klaus i sin akvariekällare.
Bild: Mikael Norberg