ÅRSMÖTET 15 februari hos Klaus Thede, Saltsjö-Boo

Svenska Guppy Sällskapets årsmöte hölls, nästan traditionsenligt, i lördags hemma hos Klaus Thede i Saltsjö-Boo. 9 medlemmar deltog, njöt av Klaus goda lasagne, besökte, beundrade och tömde (delvis) akvarierna i Klaus guppyrum. Deltagarna genomförde också årsmötet, ett längre referat från årsmötet kommer att redovisas i Guppy Brev nr 1 2020, vilket vi kommer att presentera på vårens Guppy Show. De viktigaste besluten på årsmötet var:

  1. Vår medlemstidning, Svenska Guppy Brev, kommer under året att utges med 4 nummer varav ett dubbelnummer. Matti Gruner kvarstår som redaktör.
  2. Vårens program: Guppy Show helgen 21 – 22 mars tillsammans med Södermalms akvarieaffär. Micke Norberg håller föredrag om ”skötsel mm av guppy” innan auktionen på söndagen.
  3. Medlemsmöten kommer att genomföras under våren den 18 april i Täby och 16 maj på Färingsö.

Glöm inte att betala årsavgiften – 200 kr (100 kr för familjemedlem) på plusgiro 45 82 01-1