Årsmöte med Svenska Guppy sällskapet

Svenska Guppy Sällskapet kommer i vår igen att anordna en Guppy Show, tillsammans med Södermalms akvarieaffär, Janne Wester lördagen den 21 och söndag den 22. Inlämning av fisk görs på lördag förmiddag och det hela avslutas med auktion av visade fiskar på söndag eftermiddag. Instruktioner för anmälan, tidpunkt för inlämning etc och tidpunkt för auktionen, se nedan efter texten om mötet den 19 maj.

Södermalms akvarieaffär finns på Krukmakargatan 3 i Stockholm. Dit kommer man enklast med röda linjens t-bana och station Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan.

Lördagen den 19 maj anordnas medlemsmöte hos Micke Norberg, Färentuna, samma lördag som det är Fjäderfä- och kaninmässa i närheten av Micke. När vi vet datum, kommer att att anges här.

 Guppy Show

Lördag 21 och söndag 22 april 2018

Svenska Guppy Sällskapet anordnar tillsammans med Södermalms akvarieaffär en Guppy Show med avslutande auktion på söndag den 22 april 2018. Redan på lördag den 21 går det bra att beundra fiskarna och båda dagarna kan man ta med sina egna guppy för att få veta namn och mer om dem.

Representanter för svenska Guppy Sällskapet finns i butiken från kl 12.30 på lördagen för att svara på frågor samt på söndag. Auktionen startar på söndagen kl 14.30.

  1. Anmälan i förväg

För att underlätta planeringen och genomförandet av vår Guppy Show önskar vi att ni som är intresserade av att visa upp era guppy anmäler detta i förväg – dock senast tisdag den 17 april till Eva Esping, evamariaesping@gmail.com. Detta för att vi ska veta hur vi ska arrangera utställningsakvarierna på bästa sätt. Anmäld grupp bör omfatta minst två hannar, helst tre, samt minst en hona.

Vid anmälan önskar vi följande uppgifter:

  • Utställarens namn
  • Vilken eller vilka grupper som deltar (om möjligt namn på stammarna och typ av fena). Vid registrering kan hjälp med detta erhållas.
  1. Utställningsdagen lördagen den 21 april

Ni som anmält deltagande i förväg, ta med er fiskarna till Södermalms akvarieaffär på lördagen kl 12.30 när affären har öppnat. Varje enskild grupp per förpackning.  Deltagande fiskar registreras vid ankomst och fentyp/färg stäms av.

Det kommer att finnas möjlighet för de som inte föranmält deltagande att också kunna visa sina fiskar, kom då också till akvarieaffären vid 13-tiden på lördagen. Vi kan dock inte garantera att det finns förberedda utställningsakvarier, utan enklare förvaring ordnas i så fall.

  1. Auktion söndagen den 22 april

På söndagen sker auktion av samtliga fiskar som deltagit i vår Guppy Show, behållningen tillfaller arrangörerna, Svenska Guppy Sällskapet och Östermalms akvarieaffär. Auktionen startar kl 14.30 och kom ihåg – enbart kontant betalning.