Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

Årsmötet är lördagen den 17 februari kl 13 hos Eva Esping, Parkallén 29 5 tr, Täby Park.

Pplatser brukar finnas på den stora infartsparkeringen nere vid Roslagsbanans station Galoppfältet. Mötet är ett bra tillfälle att byta fisk! Man anmäler sig i tråden på facebook eller till sekreteraren (evamariaesping@gmail,com) om man tänker komma. Mötet är kl 13.