Odlarintervju Bo Samuelsson

Bo Samuelsson, från Skåne

har odlat guppies i 25 år, men bara de sista åren på riktigt, dvs. då har han börjat med att skilja honor och hanar i yngelstadiet och styra aveln. Bosse odlar triangel och svärdsformer i olika färger, 12-13 olika varianter. Han har inga favoriter, alla varianter är fascinerande på sitt sätt.

1. a) Hur många akvarier har du (antal + storlek)?

40 på 10 liter, 6 på 50 liter, 5 stycken 100 liters akvarier och ganska många plastburkar.

1. b) Vad tycker du skulle vara optimalt?

Beror på reningssystemet, Bosse säger att han tycker han har lite för många just nu.

2. a) Vilket vatten har du (hårdhet, pH, temperatur, vanligt kranvatten)?

Har aldrig kollat, 10 dH och ca 25 grader, han använder vanligt kranvatten.

2. b) Hur ofta byter du vatten och hur mycket?

Byter en gång i veckan en fjärde del, ibland mer och oftare.

3. a) Använder du genomluftning?

Ja.

3. b) Använder du filter?

I några akvarier.

3. c) Vad har du för bottensubstrat?

Inget.

3. d) Vilken bakgrund har du?

Svart bakgrund.

3. e) Vilka plantor har du?

Javamossa.

4. Vad har du för belysning (styrka, färg, energisparande lampor, hur länge är ljuset på)?

Belysning i 12 timmar, dagsljusrör.

5. Vilket foder använder du? Hur ofta matar du och när?
a) dina vuxna fiskar?

Torrfoder 1-2 gånger om dagen för båda, vuxna och yngel.

5. b) dina yngel?

Torrfoder 1-2 gånger om dagen för båda, vuxna och yngel.

6. Vad har du för avels- eller urvalsprinciper?

Om han har tillräcklig många fina hanar, så para han flera hanar med flera honor. Om det finns bara en bra hane, så para han den med en hona.

7. Har du haft sjukdomsproblem? Hur gjorde du?

Nej.

8. Vad skulle du vilja förbättra i din egen odling?

Han skulle fixa automatiskt vattenbyte.

9. Till slut: Kan du ge 5 ”gyllene regler” till nybörjare, efter vad du lärt dig under din odlingstid?

Man måste hitta balansen mellan antal vattenbyte och fodring. Ju mer man fodrar, desto mer vatten och desto oftare måste man byta. Olika fodersorter förorenar vattnet olika mycket.