Odlarintervju Karl Fahlström

Karl Fahlström, 83 år från Hallstavik.

Han har odlat guppy i 34 år och har svartvita triangel och solfjäder sedan 1965. Karl började med blå och odlade senare också röda fiskar. Nuförtiden har han de båda färgerna blandat. Hans favoriter är nålstjärtar.

1. a) Hur många akvarier har du (antal + storlek)?

Han har 13 akvarier a 24 liter, 1 a 35, 1 a 45, 3 a 70, 2 a 80, ett stort 250 liters akvarium som samlingsakvarium.

1. b) Vad tycker du skulle vara optimalt?

Inget svar.

2. a) Vilket vatten har du (hårdhet, pH, temperatur, vanligt kranvatten)?

Jag använder vanligt kranvatten och på sommaren också regnvatten.

2. b) Hur ofta byter du vatten och hur mycket?

Jag byter ungefär 10 % varannan vecka.

3. a) Använder du genomluftning?

Ingen genomluftning.

3. b) Använder du filter?

Inga filter.

3. c) Vad har du för bottensubstrat?

Jag har sand som bottensubstrat.

3. d) Vilken bakgrund har du?

Jag har ingen speciell bakgrund så det blir väggen.

3. e) Vilka plantor har du?

Anubias nana, Cryptocoryne affinis, Sagittaria eller något liknande, Javamossa.

4. Vad har du för belysning (styrka, färg, energisparande lampor, hur länge är ljuset på)?

Belysning består av lysrör, 4 Watt på de små och sen 6, 8, 12, 15, 30 W på de större, ca 12 timmar om dagen.

5. Vilket foder använder du? Hur ofta matar du och när?
a) dina vuxna fiskar?

Jag använder torrfoder, Moina loppor (odlar i extra akvarium) och Grindalsmask.

5. b) dina yngel?

De får samma mat som de vuxna.

6. Vad har du för avels- eller urvalsprinciper?

De som jag inte vill ha till avel blir flyttade till mitt stora akvarium samlingsakvarium.

7. Har du haft sjukdomsproblem? Hur gjorde du?

Fenorna klippar ihop ibland hos de svart vita, eventuellt skulle ett tätare vattenbyte kunna hjälpa.

8. Vad skulle du vilja förbättra i din egen odling?

Allting.

9. Till slut: Kan du ge 5 ”gyllene regler” till nybörjare, efter vad du lärt dig under din odlingstid?

Inga.