Odlarintervju Olof Boberg

Olof Boberg, Stockholm,

är ordförande i Svenska Guppysällskapet och odlar guppies sedan 1967, men även en del som grabb i unga år förstås. Han odlar filigranmönstrad och metallik lyrstjärt, dubbelsvärd wienersmaragd och metallik, triangel halvsvart gul metallik och albino, rundstjärt röd filigran och pink samt undersvärd. Absolut för många olika sorter och inget att rekommendera, säjer Olof. Jag måste tänka över vilka jag skall satsa på förutom lyrstjärt. Favorittyper är de kortfenade med intensiva färger som wienersmargd och speciellt lyrstjärt ligger mej varmt om hjärtat.

1. a) Hur många akvarier har du (antal + storlek)?

I mitt guppyrum har jag 33 styck 12 liters akvarium, 16 styck 50 liters, 8 styck 100 liters, 1 styck 160 liters, 1styck 375 liters och ett 500 liters akvarium.

1. b) Vad tycker du skulle vara optimalt?

Det beror på intresset och hur mycket fisk man vill ha, har råd med och har intresse av att odla. Man kan odla en eller två stammar på betydligt mycket färre än mina akvarier.

2. a) Vilket vatten har du (hårdhet, pH, temperatur, vanligt kranvatten)?

Här i mitt område är vi ett 30 tal förbrukare som har ett eget vatten med ca 16 tyska hårdhetsgrader (dH) och ca pH 8. Jag blandar ut det kalla råvattnet med varmt avhärdat (med jonbytarfilter) vatten till ca 20-24 graders temperatur när jag byter vatten.

2. b) Hur ofta byter du vatten och hur mycket?

I genomsnitt byter jag ca 25% var 10 dag. I vattenverket avlägsnas allt järn i vattnet och därför tillsätter jag järnchellat som jag blandar med vatten och häller i efter mängden nytt vatten.

3. a) Använder du genomluftning?

Ja.

3. b) Använder du filter?

Ja i de flesta akvarier har jag små hörnfilter.

3. c) Vad har du för bottensubstrat?

I de flesta av de större akvarierna har jag sand av storlek 1-3 mm.

3. d) Vilken bakgrund har du?

Baksidan av akvariet är målad med blå vattenlöslig färg.

3. e) Vilka plantor har du?

Javamossa, Flytmossa (Riccia), Dvärgsagitaria , Svärdsplantor, Annubia nana, Hygrophila polysperma, Cryptocyne blasie, Cryptocoryne Usteriana, Cr. Nivilli, Cr. Beketti?, Vattenpest och Myriophyllum.

4. Vad har du för belysning (styrka, färg, energisparande lampor, hur länge är ljuset på)?

Ljuset är på 12 timmar per dygn och styrs med tidur. Belysningen är lysrör och består mest av de senaste inköpta Sylvana Aqua Star F 18 W/174 och Luma standard VV. Helmut Pinter rekommenderade de förra som varande mycket bra.

5. Vilket foder använder du? Hur ofta matar du och när?
a) dina vuxna fiskar?

I den mån jag får tag på använder jag Artemia till både yngel och vuxna fiskar. Dessutom använder jag också flingor från Vita Kraft och Sera m fl. Jag odlar även enkyträer, Grindalsmask, mikromask och moinaloppor samt toffeldjur och vinägermikro (mycket obetydligt). Ibland fångar jag också foder ute i naturen och köper tubifex levande eller annat också djupfryst. även räkmix är bra. Det innehåller både vitaminer och karotin.

5. b) dina yngel?

Samma som för vuxna fiskar.

6. Vad har du för avels- eller urvalsprinciper?

Jag försöker välja stora djur och sådana som jag tycker ligger närmast standardens utseende. Jag gallrar bort djur med defekter som sprucken stjärt och krokig ryggrad eller sådana som ser klena och ojämna ut.

7. Har du haft sjukdomsproblem? Hur gjorde du?

Ja det dyker alltid upp sådana tillfällen. Jag brukar på senare tid tillsätta Antimaladin i flytande form. Det innehåller bl a formaldehyd (formalin) som också rekommenderades av Tröst Jörgensen från Danmark i Guppybogen. Han rekommenderade också kloramin, 1 gram per 100 liter direkt i akvariet. Medan däremot formalin helst brukar ges i korttidsbad i särskilt akvarium. Det finns ett antal parasiter som kan dyka upp på fisken när den blir försvagad av t ex dålig skötsel och för mycket fisk i akvariet. En del finns alltid latent hos alla fiskar och en del kan komma utifrån. När parasiterna angriper, som t ex Gyrodactylus och äter upp fiskens epitel eller skyddande slemhölje kan det följas av bakterieangrepp. Det kan vara svårt att avgöra vad det är för parasit. Odinium, Costia , Chilodonella, Trichodina, Gyrodactylus och Dactylogyros. Man vet att Costia inte tål temperaturer runt 32 grader. Flera av dem tål inte salt. Korttidsbad i saltbad med 10 gram salt per liter vatten under 40 min kan hjälpa. Tar man 20 gram per liter kan de bara ligga i 20 minuter för att kunna flyttas tillbaka till sötvatten Sjukdomar är ett stort kapitel. Ett bra sätt är att byta vatten och se till att inte ha för mycket fisk i akvariet. Man skall komma ihåg att det här med sjukdomar och fisk är ett mycket stort område som få behärskar. Det ser man när man läser om det i böcker som t ex tyska Schäperclaus i två band om 700 sidor vardera, om jag minns rätt. Bara om fisksjukdomar.

8. Vad skulle du vilja förbättra i din egen odling?

Jag skulle vilja ha automatisk vattenpåfyllning med tidur och förvärmning.

9. Till slut: Kan du ge 5 ”gyllene regler” till nybörjare, efter vad du lärt dig under din odlingstid?

  • Mata aldrig mer, per gång, än fisken kan äta upp på 5 minuter.
  • Se till att inte ha mer än en vuxen fisk per 3 liter vatten eller 1 cm fisk per liter akvarievatten.
  • Byt med vatten som stått och blivit rumstempererat så ofta du kan. Helst lite grand varje dag.
  • Stor yta på burken som t ex de låga burkarna som det ligger kokosbollar i är lämpliga att ha yngel eller en dräktig hona i.
  • Ge omväxlande föda och alltid, om än lite, levande eller djupfryst sådant återkommande.