Svenska guppysällskapet

En förening för guppyintresserade. Utställningsguppy, endlerhybrider, rena wingei, experimentella korsningar och vanliga zooaffärsguppy, alla är välkomna.

Årsmöte

Årsmötet är lördagen den 17 februari kl 13 hos Eva Esping, Parkallén 29 5 tr, Täby Park.

P-platser brukar finnas på den stora infartsparkeringen nere vid Roslagsbanans station Galoppfältet. Mötet är ett bra tillfälle att byta fisk! Man anmäler sig i tråden på facebook eller till sekreteraren (evamariaesping@gmail,com) om man tänker komma. Mötet är kl 13.