Grundfärger

Text och foto: Björn Lundmark

Avsikten med detta ”avsnitt” att försöka förklara på ett enkelt sätt vad grund & täckfärger är samt lite genetik bakom. Man kan tänka sig att guppyhanen har två färglager, ett undre som avgör hur det övre ser ut, honan har oftast bara det undre. Det som ligger underst kallas grundfärg, starkt förenklat syns den alltid mest på honor för dessa saknar det överliggande färglagret kallat täckfärger.  Täckfärgen är den färg som framträder efter hanens könsmognad, en del täckfärger kan även synas på honor mer om detta senare. På skissen här under kan man tänka sig att det gula på kroppen är grundfärgen, men täckfärgens egenskaper påverkar också på fenornas färg. På skissen under har vi lagt till ett rött fält och det kan motsvara täckfärgen.

Skiss 1. Fisken har bara grundfärg.
Skiss 1. Fisken har bara grundfärg.
Skiss 2. Fisken har täckfärg på grundfärgen

Egentligen förhåller det sig så att i guppyns alla celler så finns fyra olika pigmentcellestyper (gult, rött, blått och svart) och dessa ger upphov till alla guppyns alla färger. Tro nu inte bara att de är fyra gener som ligger bakom dessa färger, utan detta är en mycket mer komplex fråga. I en guppy med grundfärgen grå vilken är vildtypen så är alla pigmentceller normala och funktionerande, men i en guppy med grundfärgen t.ex. blond så är de svarta pigmentcellerna starkt förkrympta. Detta leder till att den blonda guppyn ser gul ut, så egentligen är alla andra grundfärger (utom grå) förändringar i pigmentcellerna.

Täckfärgen är alltså den färg som syns på hanarna efter deras könsmognad, och grundfärgen är grunden i hur färgerna återges på en guppy, detta ger att en och samma täckfärg ser olika ut på olika grundfärg, därför att grundfärgen påverkar vilka färgceller som funktionerande. Se nedan hur täckfärgen wiener smaragd ser ut i grundfärgen grå respektive blond. Det är alltså täckfärgerna de flesta tänker på när de går till zooaffären och tittar på trevliga guppyhanar, då det som verkligen syns på hanarna och dessutom finns det i flesta zooaffärer bara två grundfärger vanligtvis, grå och blond. Efter att ni har läst och kollat igenom alla exempel kommer allt att förhoppningsvis bli mycket mer klart.Täckfärgena kommer dock att presenteras på en egen sida som inte är klar ännu.

Två hanar med samma täckfärg men olika grundfärg, den övre grå, den undre blond.
Två hanar med samma täckfärg men olika grundfärg, den övre grå, den undre blond.

GRUNDFÄRGER

Det finns åtta grundfärger; grå, guld, blond, blå, pink, albino, lutino och slutligen hellblau (ljusblå). Det förekommer diskussioner om hellblau är en egen grundfärg eller inte, men vi antar det för enkelhetens skull. Vidare finns det grundfärger som är kombinationer av nyss nämnda grundfärger; vit (blond + blå), silver (guld + blå) creme (blond +guld) det finns fler kombinationer men de lämnar vi här. Vi kommer nu att presentera grundfärgerna en efter en.

GRÅ (VILDTYPEN)

Här finns alla färgceller intakta och fungerande det är därför fisken ser grå ut, grå är också en utmärkt kamouflagefärg ute i det vilda. Det är nog därför man inte ser de udda grundfärgerna i naturen, de föds nog men blir väldigt fort uppätna. Grå är också dominant gentemot alla andra grundfärger förenklat kan man säga att det innebär att fisken klarar att producera tillräckligt färgceller med bara en normal gen. Vilket innebär att alla korsningar med en ”renrasig” grå bli gråa i första generationen, därför att de får en ”hel” gen från den grå föräldern mer om detta senare.

Hona i grundfärg grå, hanen som syns har grundfärg guld.
Hona i grundfärg grå, hanen som syns har grundfärg guld.

GULD

Kallades för i tiden för bronze, och gör så fortfarande i staterna men i Asien blir namnet tiger allt mer populärt. En fisk som är i grundfärgen guld har omlokaliserat de svarta pigmentcellerna till fjällkanterna och därför framträder de som extra svarta på en gulaktig bakgrund. Guld upptäcktes 1933 men har aldrig blivit riktigt populär, kanske detta på grund av det är svårt att hålla guppys i grundfärgen i ett renodlat guldguppybestånd p.g.a. deras infertilitet i rent bestånd generation efter generation. Oftast får man ta till enkla genetiska avelsmetoder om man vill hålla guldguppys för att på så sätt ha ett blandbestånd med t.ex. grå, då går det mycket bättre. De täckfärger som blir bra på guld är blåa och olika typer av filigran (ormskinnsmönstrade). Då täckfärgen galaxy (kombination av metallik och filigran) gör sig väldigt bra på guld leder detta till att guld just nu lite mer populär i Europa.

Guld hona
Guld hona

BLOND

Den näst vanligaste grundfärgen efter grå kanske på grund av att blonda fiskar är lika tåliga som de grå. Hos blonda fiskar är de svarta pigmentcellerna kraftigt förminskade men de ger så mycket färg att ögonen inte blir albinoröda. Då svarta färger ofta stör de röda färgerna passar det bra att ha röda täckfärger på blonda guppys medans blå och svarta färger blir lite bleka just av samma orsak som det röda blev så bra av.

Blond hona
Blond hona

BLÅ

Blå är en de ovanligaste täckfärgerna detta beror antagligen på guppys i grundfärg blå blir lätt tråkiga då de saknar både gula och röda färger. Denna färg beskrevs första gången 1959 men den har alltid varit ovanlig. Det påstås att de inte går att få svärd på grundfärg blå. På denna grundfärg lämpar sig bäst blå och svarta täckfärger.

PINK

Här har vi den underligaste av grundfärgerna, den ska ha utvecklats av en amerikan i slutet av sjuttiotalet och kallades då för pingu (en sammankoppling av pink och guppy) senare har det vanligaste namnet blivit pink här i Europa. En av underligheterna med denna grundfärg är att om man har den på en fisk med anlag för svart bakkropp så blir det svarta rosa, denna typ finns ibland i zooaffärerna och kallas då för Pingo Dvärg Guppy konstigt nog. Pingo är väl någon vridning av pingu, dvärg kallas de väl för deras något blygsammare tillväxt men dvärg är väl att ta i. Åter till pink, det verkar som det finns två varianter av pink en lite ljusare som liknar  guld och en som är en grågul med kraftigt rutmönster. Om dessa två varianter ber jag få återkomma när jag själv har gjort fler korsningsförsök. En annan egenhet med pink är att anlaget tycks hämma stjärtfenans tillväxt medan ryggfenan blir av normal storlek. En del påstår att pink-anlaget påverkar gula och röda färger medan andra påstår att det också/eller påverkar de blå färgcellerna. Hur som helst så är pink en rolig grundfärg med mycket kvar att utforska inom. Slutligen ska nämnas att moskva blå fiskar blir väldigt annorlunda på grundfärg pink, denna färgvariant kallas ofta för ”moskva panda” eller bara panda internationellt. Den odlades för första gången troligen av svenskarna Klaus Thede och Thomas Lingren vilka visade dessa på utställning i Tyskland 1999. De täckfärger som funkar bäst på pink är som sagt de som kallas halvsvarta (d.v.s. de har svart bakkropp och vita eller gula stjärtfenor) vilken blir rosa i detta fall och de nyss nämnda moskva blå.

Hona i grundfärg pink
Hona i grundfärg pink
Hane av pink typ "panda"
Hane av pink typ ”panda”

ALBINO

För i världen ansågs albino vara en besvärlig grundfärg och det var den. Men nu är det lättare att hålla en albinostam vid god hälsa och fruktsam i flera generationer. Detta beror troligen på att det finns en ny albinotyp i omlopp. I slutet av nittiotalet importerade tyska guppyodlare albinodjur från USA och när dessa korsades med Europeiska albinoguppys blev deras avkomma grå och detta kan bara betyda att det rör sig om två olika albinoanlag. Detta är nog orsaken till varför det nuförtiden anses lättare att odla albinodjur då det nya albinoanlaget inte är lika kopplat till ohälsa och ofruktsamhet som det gamla. Detta är dock en spekulation från min sida, om någon vet bättre kontakta gärna mig. Albinos är de röda guppyernas mekka då röda färger framhävs på ett nästan magiskt sätt på dessa, p.g.a. att de saknar svart pigment vilka annars svärtar och gör det röda mer mörkt. På senare tid har s.k. helröda albinos varit väldigt populära på de europeiska utställningarna, dessa har t.o.m. rött huvud.

Hona i grundfärg albino
Hona i grundfärg albino

LUTINO

Denna grundfärg är den ”nyaste” och ska ha blivit till i asien i början av 90-talet. Denna grundfärg har flera namn vilket kan göra det besvärlig för nybörjare att veta vad som är vad. I asien kallas lutino för WREA (wine red eyed albino) detta för att lutinon betraktas som en albino med lite mer vinröda ögon. Ofta kan man se att lutinon har röda albionoögon under de nästan svarta pupillerna om man lyser på dessa med en ficklampa (har ej själv provat detta) Men även om den betraktas som en albionvariant är den lika mycket en egen grundfärg som alla andra grundfärger och den har samma arvsgång. Lutinon är mycket ovanlig i Europa och det finns bara ett fåtal hållare inom nyss nämda region. De täckfärger som är vällämpade för lutino är röda men speciellt gula färger.

lutino_honalutino_hona2

Bild på en och samma lutinohona, från sidan ser hennes röda ögon ut som på en albino men från en annan vinkel ser de mer svarta/mörka ut.

Hellblau

Denna grundfärg hör också till de nyare och upptäckaren kan vara Hans Grossman en mycket känd tysk guppyodlare, det var i alla fall han som visade med en rad korsningsexperiment att hellblau är en egen grundfärg. Troligen saknar ljusblå de röda färgpigmenten men detta är inte helt belagt, mer information behövs. Till skillnad från grundfärg blå som inte kan visa filigranmönstret (ormskinnsmönster) kan de hellblau göra detta. Därför filigranmönstret har en gul bottenfärg och då de blå fiskarna inte kan visa gult kan man inte heller se filigranmönstret. De stammar som finns i Europa odlas ofta i täckfärgen filigran vilket är ett bevis på ljusblå är en egen grundfärg

Hane av grundfärg ljusblå. Foto Bjarne Sjöstedt.
Hane av grundfärg ljusblå. Foto Bjarne Sjöstedt.

DUBBELRECESSIVA GRUNDFÄRGER

Till den svårare skolan av guppyodling hör odlandet av guppys med flera recessiva grundfärger samtidigt. Bland de vanligaste dubbelrecessiva grundfärgerna kan nämnas, vit vilken är kombination av en blond och blå fisk. När man korsar blonda fiskar med blå kommer alla avkommorna i första generationen att bli grå och i andra generationen kommer 1/16 att bli vitaktiga resten kommer att bli grå 9/16, blonda och blå 3/16 vardera. Dessa siffror är också bara ett statisktisk medeltal så vill man vara säker på att få ett vit yngel bör man nog ha minst ett femtiotal yngel att leta bland. Men har man bara fått fram en hona och hane av den dubbelrecessiva (t.ex. vit) grundfärgen blir alla deras avkommor vita.Odlingen av dubbelrecessiva grundfärger görs oftast bara av inbitna guppyodlare bara av nyfikenhet för att se hur de olika kombinationerna ser ut då de ofta är väldigt färglösa och ytterst sällan lyckas på utställningar. De finns även trippelrecessiva möjligheter men dessa lämnar vi till deras öde.

Vill du veta  mer hur grundfärgsgenetiken funkar läs mer på sidan grundfärgsgenetik