Guppy

Guppy är en 1,5-7 cm stor ungfödande stimfisk ursprungligen från nordligaste Sydamerika, Barbados och Trinidad. Guppyer finns dessutom utplanterade som myggbekämpare över stora delar av den subtropiska och tropiska världen.

Tre arter av guppy finns beskrivna poecilia retuculata (vanlig guppy), p. obscura och p. wingei (endlerguppy). Alla arter korsar sig villigt med varandra och avkomman är fertil. Alla arterna bjuder på en stor mönstervariation och från dem har det selekterats och korsats fram en oändlig massa färgvarianter och stammar.

STIMFISK

Guppy är en stimfisk och bör hållas i grupper om minst sex vuxna fiskar och med tiden deras yngel i alla åldrar. Fördelning hanar – honor spelar ingen roll. Om man vill ha mycket färg så går det bra att hålla mängder av hanar med enstaka honor. Den som är ute efter massor av yngel håller fler honor än hanar.

AKVARIUM

Ett lämpligt akvarium för guppy är på 50-70 liter. Ett 54-liters ”startset” fungerar alldeles utmärkt. En bra temperatur är 23-24 grader, så eventuell doppvärmare är förmodligen helt onödig. I ett sådant akvarium kan tio vuxna guppy och en massa yngel leva.

Akvariet kan inredas med finkornig sand, finbladiga och snabbväxande växter och kanske nån rot eller sten som prydnad. Det bör finnas bra med simutrymme men även gömställen för yngel. Flytväxter uppskattas.

MAT

Ett vanligt flingfoder fungerar och räcker utmärkt. Den som vill lyxa till det utfodrar även med frysta mygglarver eller räkmix. Skalad artemia är suveränt till guppyyngel och gör att de växer mycket snabbt.

Växande fiskar kan utfodras tre till tio gånger per dag. Vuxna fiskar två till tre gånger per dag. Utfodra inte mer än att all mat försvinner på tio sekunder. Det skall aldrig någonsin ligga oätna matrester kvar i akvariet!

VATTENROTATION

Guppyer uppskattar vattenrotation. Ett biologiskt filter med vattenpump är bra om det är lätt att göra rent. En vanlig ”syresten” räcker också bra, framförallt om det finns sand i akvariet. Sanden fungerar då som biologiskt filter och behöver slamsugas emellanåt.

VATTENBYTEN

Bra filter i kombination med vattenbyten, gör att fiskarna trivs och utvecklas bra. Att byta 90% en gång i veckan eller hälften var tredje vecka kan vara rimligt, beroende på hur mycket fiskarna matas och om filtret görs rent. Vanligt svenskt kranvatten utan tillsatser fungerar bra. En vanlig trädgårdsslang försedd med nån sorts såll, slamsuger bottnen och tömmer akvariet på några minuter. Samma slang kan kopplas till blandaren i badrummet och fylla akvariet lika snabbt.

ODLING

Guppy är lättodlade! Guppyer har så kallad förrådsbefruktning och en hona kan därför föda flera kullar yngel utan ny befruktning, förutsatt att hon nån gång träffat en hane.  En hona föder mellan fem och hundra yngel en gång i månaden. En liten smal hona får färre yngel än en stor och fet. Romkornen kläcks i magen och ynglet simmar tämligen omgående efter födseln.

Akvariet bör rymma gott om gömställen både för honan och hennes yngel.

Det kan vara mycket svårt att se när det är dags för en hona att föda. Säkrast är att försöka se ynglens irisar genom honans kropp, när de går att se bör det vara mindre än en vecka kvar.

HANE ELLER HONA

Guppyhanar är generellt mindre och färggrannare än honor. Hanarnas analfena, den bakom under magen, är dessutom ombildat till ett gonopodium (parningsorgan) och är därför smal och spetsig.

Guppyhonor är generellt större, tjockare och mindre färggranna än hanar. Honor har dessutom en ”dräktighetsfläck” i bakre delen av magen. Hos vildgrå honor är denna mörk, hos blonda mer genomskinlig. Genom dräktighetsfläcken går det ibland att se ynglens ögon. Det finns en hel del hanar som har en svart fläck på samma plats, men hanar har alltid ett gonopodium, se ovan.

ANDRA ARTER

Ett stim med fem pansarmalar eller kuliålar fungerar bra med guppy, då de knappast lyckas ta några yngel och normalt inte simmar i samma ”våning” av akvariet.

Posthornssnäckor är mycket bra algätare som förökar sig lite lagom fort. De tar även hand om allt överblivet foder och bidrar till akvariets biologiska balans på ett positivt sätt.

Räkor av mindre modell fungerar även de utmärkt med guppy.