Anlagstabeller

Av Mikael Norberg

Här följer några tabeller över olika färganlag och deras arvsgång hos guppy. Tabellerna gör inga anspråk på att vara kompletta och slutgiltiga utan är tänkt att uppdateras vartefter nya anlag poppar upp och gamla korsar över. Eftersom varje anlag ser olika ut i kombination med andra samt för att hålla det hela enkelt finns inga bilder. Enklast är att bildgoogla respektive anlag för att se anlagets uttryck i olika sammanhang.

GRUNDFÄRGER

Namn Arvsgång Kommentar
Albino (a)

 

Recessiv Svart pigment kan inte bildas. Röd-rosa iris. Minst två olika albinotyper förekommer i Sverige. Kallas även Real Red Eyed Albino, RREA.
Asienblå (r2) Recessiv/(dominant) Heterozygota fiskar visar rött som ljusblått. Homozygot begränsas starkt bildandet av gula och röda pigment.
Blond (b)

 

Recessiv Förkrympta svarta pigment. Kallas ofta felaktigt guld(se grundfärg guld).
Europablå (r1) Recessiv Saknar röda och gula pigment på kroppen. Rött kan visas på stjärtfenan.
Hellblau (ljusblå) (r3) Recessiv Begränsar bildandet av röda pigment, medans gult är opåverkat.
Grå Dominant Vildfärgad
Guld (g)

 

Recessiv Svarta pigment är förstorade och samlade utmed fjällkanterna. Kallas brons i USA och tiger i Asien.
Lutino (l)

 

Recessiv Bildandet av svarta pigment är begränsat. Mörkt vinröd iris. Kallas även Wine Red Eyed Albino, WREA
Pink (p) Recessiv Visar oftast inte röda färger. Sägs hämma bildandet av bra trianglar.

TÄCKFÄRGER

Med x/(y) menas, normalt x-bunden men förekommer även som y-bunden. x eller y betyder, förekommer endast som x- respektive y-bunden, än så länge. Anlag/anlagskombinationer markerade med Δ (delta), ger tillsammans med dubbelsvärd eller lyra en solfjäder- triangel- slöj- eller fanstjärt.

Namn Arvsgång Kommentar
American pink white x/y Vitt till vitrosa fält över övre delen av bakkroppen samt stjärtfenan. ~Δ?
Black endler bar x/y Det svarta bandet i framkroppen som kännetecknar de första p. wingei-importerna.
Blåsvart (rygg- och stjärtfena) x/y Δ
Filigran x/y Olika filigrangener täcker olika delar av kropp och fenor. Ibland används filigran som benämning för ett finare- och ormskinn ett grövre mönster, men det är i grunden samma sak.
Flavus x/y Gula fenor med svart stjärtfenskant och svart punkt i ryggfenan. En eller oftare två röda fläckar på bakkroppen. Honor lika men svagt färgade. Δ
Full red x Helröd. Många röda anlag finns.
Glass belly Recessiv Begränsar bildandet av iridophorer och leucophorer vilket ger en genomskinlig hud.
Grass x/y Små svarta punkter i rader på stjärtfenan. I grunden samma som mosaik. Δ
Grön y Metallisk grön färg i framkroppen.
Halvsvart x/(y) Svart bakkropp med svart eller olika starkt svartkantad stjärtfena. Homozygota honor svarta, hetorozygota honor rökfärgade. Kallas även: nigricaudatus II, Ni2 och tuxedo. Δ
Hypermelanin/midnight Recessiv Kompletterar moskvablå till moskvasvart. Ökar mängden svarta pigment. Ev. spelar flera gener in.
Ivory Recessiv Δ?
Japanblå y/(x) Ljusblå bakkropp. Kallas även Aquamarin.
Lazuli y Blå framkropp
Leopard x Gul fena med svarta punkter. Samma som Flavus? Δ
Magenta Dominant Lilarosa något metallisk färg över kropp och fenor. Samverkar med/påverkar andra färger. Sägs vara svår att få till triangel.
Metallic y Gulvit metallicfärg på framför allt framkroppen. Kallas även Platinum. Ursprungligt namn är Schimmelpfenning metall.
Metallic gold x Guldgul bakkropp
Metarika y Kombination av färger på kroppen. Kan enkelt kombineras med x-bundna svärd eller Δ-anlag.
Mbag x/y Humörbetingad mörk bakkropp. Kompletterar moskvablå till en helt bläckblå fisk. Mbag är förkortning för Moscow Blue Additional Gene.
Mosaik x/y Flerfärgad stjärtfena. Δ
Moskvablå y Humörbetingad metalliskt svartblå framkropp. Kallas även Metallhead.
Nigricaudatus I x Svart stjärtfensrot och stjärtfena, röd punkt ovan gonopodiet. Homozygota honor: främre delen av stjärtfenan gul, heterozygota honor ofärgade. Δ

Se även Halvsvart.

Rubra x? Rosa-röd bakkropp
Röd (stjärt- ryggfena) x Δ
Röd neon x/y Röd framkropp. Kallas även Coral.
Saddleback Dominant Svart färg på övre halvan av bakkroppen. Även kallat halvtuxedo. Kallas även Half-tuxedo.

En liknande men könsbunden gen följer ibland Filigran.

Santa maria y Humörbetingat svart band utmed hela ryggen.
Störzbach Recessiv Vitt metalliskt skimmer över hela kroppen. Bildar tillsammans med filigran Micariff. Sägs vara svår att få till triangel.
Tigrinus x/y 1-4 oftast 1-2 mörka lodräta band på bakkroppen. Mycket lik zebrinus
Wiener smaragd y Kombination av färger på kroppen, vanligen i kombination med dubbel- eller undersvärd. Innehåller förmodligen även x-bundna komponenter. Kan enkelt kombineras med x-bundna svärd eller Δ -anlag (old fasion).
Zebrinus Dominant 2-5 oftast 3 mörka lodräta band på bakkroppen. Mycket lik Tigrinus.

NAMNGIVNA ANLAGSKOMBINATIONER

Namn Kombination
Blå neon Röd färg + heterozygot asienblå
Flamenco dancer Moskvablå + mbag + magenta + störzbach
Galaxy Metallic + filigran
Micariff Störzbach + filigran
Moskvasvart Moskvablå + hypermelanin
Old fasion Wiener smaragd + D(mosaik)
Panda Moskablå + pink
Pingu Halvsvart + pink
See thru Albino + asienblå + glass belly

FENFORMER

En något förenklad förklaring till hur olika fenformer bildas. Δ är olika färganlag som i kombination med svärdsanlag behövs för att skapa de storfenade typerna.

Namn Genkombination
Solfjäder Lyra + Δ
Triangel Dubbelsvärd + Δ
Slöjstjärt ? + Δ
Fanstjärt Tät lyra + Δ
Dubbelsvärd DS Flera DS-anlag finns. x/y
Översvärd ÖS Flera ÖS-anlag finns. x/y
Undersvärd US Flera US-anlag finns. x/y
Lyra Lyra Metallicvarianten  y-bunden.
Spade Δ och lyra eller möjligen

Kal , Sup, Δ och lyra

Fler möjligheter finns förmodligen. Se även spjut.
Spjut Kal , Sup, Δ och lyra Kal förlänger fenorna, Sup begränsar förlängningen i varierande grad, Δ färgsätter och samverkar med lyran som även den begränsas av Sup.

 

Analfenan kan hos hanar få en korkskruvsliknande förlängning. Även fiskar med enbart förlängd ryggfena (Elongated dorsal, Hi-fin) förekommer.

Rundstjärt För att färgsätta fenan krävs ett Δ -anlag.
Nålstjärt Nål(x)? + Δ  Mycket svårt eller omöjligt att odla rent?

KROPPS- OCH FENFÖRÄNDRINGAR

Namn Arvsgång Kommentar
Abnormis Recessiv Förkortad bakkropp
Ballong Recessiv? Förkortad kropp (och bakkropp)
Berliner  Kal(dominant) och +Sup(recessiv) Kal(kalymna) förlänger samtliga fenor om fisken samtidigt är homozygot för +Sup. Se suppressor. Hanar med förlängt gonopodium blir i praktiken infertila. Kallas även Swallow.
Giessener Dominant Fenor strålformigt förlängda. Stjärtfenan i mindre grad eller inte alls påverkad. Hanar med förlängt gonopodium blir i praktiken infertila. Kallas även Ribbon.
Merah Dominant Förhindrar något slumpmässigt(?) bildandet av hud mellan fenstrålar och även bildandet av hela fenstrålar, typ. Kallas även crowntail.
Suppressor Sup(dominant, men förmodligen inte fullständigt)

+Sup(recessiv)

Sup begränsar i (olika grad) förlängningen av fenor och fenstrålar som Berliner-anlaget orsakar.

 

+Sup är en ”avstängd” suppressor-gen och möjliggör full fenförlängning hos berliner.

 

Fler suppressorgener som begränsar fenförlängninar finns. Tex. kan vildguppy ha mycket korta dubbelsvärd som vid korsning med andra stammar visas i full längd. Vidare kan fenotypiska översvärd vara genotypiska dubbelsvärd med suppressorgener som håller tillbaks bildandet av det undre svärdet.