IKGH guppystandard

1 Solfjäderstjärt         Solfjäder

Stjärtfenan har formen av en långsträckt triangel med en vinkel av 45 grader närmast kroppen. Dess ideallängd uppgår till 10/10 av kroppslängden. Begränsningarna är raka, övergångarna kan vara lätt avrundade.

Ryggfenan är slank, stiger i början brant och når med sin spets till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan.

2 TriangelstjärtTriangelstjärt

Stjärtfenan har formen av en triangel med en vinkel av 70 grader närmast kroppen. Dess längd sträcker sig till 8/10 av kroppslängden. Begränsningarna är raka, övergångarna kan vara lätt avrundade.

Ryggfenan stiger först brant, är bred och når till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan.

3 SlöjstjärtSlojstjart

Stjärtfenans övre och undre kan bildar en kurva, på ett sådant sätt att fenans största bredd uppstår vid 3/4 av längden. Den bakre begränsningen är konkav, dess längd uppgår till 8/10 av kroppslängden, den får dock inte underskrida 5/10. Fenbredden uppgår till 3/4 av längden.

Ryggfenan når med ett avrundat slut till första tredjedelen av stjärtfenan.

4 FanstjärtFanstjärt

Stjärtfenan har formen av en rektangel, vars längd uppgår till 8/10 av kroppslängden. Fenbredden uppgår till 4/10 av kroppslängden. Fenans början är avrundad. Minsta längden är 6/10 av kroppslängden, minsta bredden är lika med största kroppshöjden.

Ryggfenan är spetsig och når till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan.

5 DubbelsvärdDubbelsvärd

Stjärtfenan har en oval grundform med svärdformade förlängningar av de undre och övre fenstrålarna. Svärdens längd motsvarar kroppslängden. Ytterkanterna bildar en vinkel av 30 grader. Fendelen mellan svärden överskrider inte 4/10 av kroppslängden och kan vara färglös.

Ryggfenan är slank, stiger brant och når med spetsen till första tredjedelen av stjärtfenan.

6 ÖversvärdÖversvärd

Stjärtfenan har en oval grundform med en svärdformad förlängning av de övre fenstrålarna. Svärdets längd motsvarar kroppslängden och bildar en vinkel av 15 grader mellan sin undre kant och kroppsaxeln eller är parallell med denna. Den ovala grundformen överskrider inte 4/10 av kroppslängden och kan vara färglös.

Ryggfenan är slank, stiger brant och når med spetsen till slutet av stjärtfenans första tredjedel.

7 UndersvärdUndersvärd

Stjärtfenan har en oval grundform med en svärdformad förlängning av de undre fenstrålarna. Svärdets längd motsvarar kroppslängden och bildar en vinkel av 15 grader mellan sin undre kant och kroppsaxeln. Den ovala grundformen överskrider inte 4/10 av kroppslängden och kan vara färglös.

Ryggfenan är slank, stiger brant och når med spetsen till första tredjedelen av stjärtfenan.

8 LyrstjärtLyrstjärt

Stjärtfenan har nära nog formen av en lyra. Stjärtfenans grundform är rund och får ej överskrida 4/10 av kroppslängden. De yttre fenstrålarna når med tydligt utåt böjda spetsar en längd som är 8/10 av kroppslängden.

Ryggfenan stiger först brant uppåt och når med en något uppåtböjd spets fram till slutet av stjärtfenans första tredjedelen.

9 SpadstjärtSpadstjärt

Stjärtfenan liknar till sin form en gruvarbetarspade. Övre och undre fenbegränsningarna som i början tydligt höjer sig från kroppen, är parallella. Dess längd motsvarar halva kroppslängden, höjden uppnår 8/10 av fenlängden.

Ryggfenan är spetsig och avslutas mellan stjärtroten och slutet av stjärtfenans första tredjedel.

10 SpjutstjärtSpjutstjärt

Stjärtfenans form liknar en spjutspets. Dess längd är 8/10 av kroppslängden, höjden är 6/10 av stjärtfenans längd.

Ryggfenan stiger först brant och når med en uppåtriktad spets till slutet av stjärtfenans första tredjedel.

11 RundstjärtRundstjärt

Stjärtfenan är cirkelrund och diametern uppgår till 5/10 av kroppslängden.

Ryggfenan når avrundad till stjärtfensroten.

12 NålstjärtNålstjärt

Stjärtfenan är cirkelrund, dess längd är 4/10 av kroppslängden. Den mittersta fenstrålen är nålformigt förlängd. Fenans sammanlagda längd motsvarar kroppslängden.

Ryggfenan är slank, stiger brant och når med spetsen till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan.