Nyheter

Årsmötet är lördagen den 17 februari kl 13 hos Eva Esping, Parkallén 29 5 tr, Täby Park. Pplatser brukar finnas på den stora infartsparkeringen nere vid Roslagsbanans station Galoppfältet. Mötet är ett bra tillfälle att byta fisk! Man anmäler sig i tråden på facebook eller till sekreteraren (evamariaesping@gmail,com) om man tänker komma. Mötet är kl 13.

Här kommer hösten medlemsmöten 27 augusti träffas vi hemma hos Björn utanför Gävle 23 september träffas vi hos Fredrik i Söderköping. 14 oktober möte på Teams. Styrelsen för Svenska Guppy Sällskapet vill prova på att  inbjuda våra medlemmar till ett teamsmöte, där alla medlemmar i hela landet har möjlighet att delta och ställa frågor och diskutera både fisk- och akvarieskötsel. Mötet kommer att genomföras: Lördagen den 14 oktober 2023 kl 13.00 och anmälan till mötet görs via mail till: evamariaesping@gmail.com. Därefter kommer en länk att skickas till de som anmält sig till mötet, länken behövs för att sen koppla upp sig till mötet via Teams på lördagen.  Ett preliminärt program kommer att översändas i samband med länken, men stort utrymme kommer att ges till frågestund. Vet ni redan nu vad ni undrar över, så kan ni maila över er fråga när ni anmäler er, så kan vi förbereda oss för att…

Läs mer

Den 20 maj kl 13.00 är det medlemsmöte hemma hos Mikael Norberg i Färingsö. Adressen är Dalvägen 16, Färentuna. Anmälan gör via facebook.

Lördagen den 22 april kl 13.00: Medlemsmöte hemma hos Kerstin i Täby. Anmälan kan göras på föreningens facebooksida.

I går möttes vi av beskedet att vår förre ordförande och mångårige medlem i Svenska Guppy Sällskapet har gått bort i den aktningsvärde åldern drygt 90 år. Vi minns Olle som en mycket god vän och för hans stora kunskap och rika erfarenhet av akvariehållning i allmänhet och guppy och guppyodling i synnerhet, som alltid frikostigt delade med sig av såväl sina fiskar som sin stora kunskap. Till minne av Olle Boberg planerar Svenska Guppy Sällskapet att så småningom ge ut ett extra nummer av den tidning som han själv bidrog till att starta, med ett flertal av de artiklar han själv har skrivit eller översatt från utländska tidskrifter. /EvaE

Svenska Guppybrev nr 3&4/2020 skickades ut till alla gamla som nya medlemmar i förra veckan och bör ha trillat ner i brevlådorna nu. För att ni alltid ska kunna få tidningen i tid, meddela eventuella adressändringar till kassören! Som ni ser i tidningen planerar vi – på ett eller annat sätt – att genomföra årsmötet 2021 lördagen den 21 februari, men vi återkommer på hemsidan här med detaljer om arrangemanget. OM möjligheter finns att anordna något mindre medlemsmöte innan dess, så meddelas det också här på hemsidan.

Lördagen den 21 oktober träffs vi hemma hos Eva Esping, Österängsvägen 51, Enebyberg. Anmäl deltagande antingen via facebook, men helst via mail till evamariaesping [snabel-a] gmail [punkt] com Lördagen den 25 november hemma hos Matti Grüner, Lejonets gata 384, 136 60 Brandbergen, Anmäl antingen via facebook eller via mail till matti [snabel-a] ownit [punkt] nu

Glad sommar alla guppyvänner ! Svenska Guppy Sällskapet inbjuder till nästa medlemsmöte, Lördagen den 26 augusti kl 13 hos ordförande Björn Lundmark, Hjortens väg 8, Hedesunda. Anmäl närvaro som vanligt på facebook eller via mail till bjorn.lundmark at spray..se

Anmälan i förväg För att underlätta planeringen och genomförandet av vår Guppy Show önskar vi att ni som är intresserade av att visa upp era guppy anmäler detta i förväg – dock senast tisdag den 18 april till Eva Esping, evamariaesping@gmail.com. Detta för att vi ska veta hur vi ska arrangera utställningsakvarierna på bästa sätt. Anmäld grupp bör omfatta minst två hannar, helst tre, samt minst en hona. Vid anmälan önskar vi följande uppgifter: 1. Utställarens namn. 2. Vilken eller vilka grupper som deltar (om möjligt namn på stammarna och typ av fena). Vid registrering kan hjälp med detta erhållas. Utställningsdagen Ni som anmält deltagande i förväg, ta med er fiskarna till Södermalms akvarieaffär på lördagen kl 12.30 när de har öppnat. Varje enskild grupp per förpackning.  Deltagande fiskar registreras vid ankomst och fentyp/färg stäms av. Det kommer att finnas möjlighet för de som inte föranmält deltagande att också kunna visa sina fiskar, kom…

Läs mer

Vid Svenska GuppySällskapets årsmöte den 18 februari beslöts om följande aktiviteter under våren: Lördagen den 18 mars kl 13.00: Medlemsmöte hemma hos Micke Munter, Dalstastigen 19, 804 25 Gävle. Anmälan görs till Micke Munter eller via Facebook. Helgen den 22 och 23 april: Guppyshow med efterföljande auktion i samarbete med Södermalms akvarieaffär, Krukmakargatan 3, T-baneuppgång Mariatorget, Stockholm. Inlämning av fisk sker på lördagen och auktionen genomförs på söndagen. Mer information om anmälan, tidpunkter för olika aktiviteter etc kommer att läggas upp på hemsidan. Lördagen den 13 maj kl 13.00: Medlemsmöte hemma hos Micke Norberg, Dalvägen 16, Färentuna, Stockholm. För de som är intresserade, finns möjligheten i år igen att besöka höns- och kaninmässan i närheten av Färentuna innan medlemsmötet. Mässan startar vid 11-tiden. Anmälan görs till Micke Norberg, micke@guldfisk.se eller via facebook. Hälsningar Styrelsen

10/18