Kommande medlemsmöten med Svenska GuppySällskapet

Kommande medlemsmöten med Svenska GuppySällskapet
Medlemsmöte Januari
Lördagen den 20 januari 2017 träffas vi hos Matti Gruner, Lejonets gata 384, 136 60 Brandbergen.
Svenska GuppySällskapets årsmöte 2017 sker lördagen den 18 februari hemma hos Klaus Thede, Drabantvägen 63, 132 47 Saltsjö-Boo.
Deltagande till Svenska GuppySällskapets medlemsmöte och årsmöte anmäls till Björn Lundmark via mail eller via Facebook.
Välkomna!