Odlarintervju Klaus Thede

Klaus Thede, Stockholm,

har hållit på i 50 år och hade redan från början guppies. Klaus har dubbelsvärdguppies simmande i sina akvarier. Det är wienersmaragd och albino och korsat med japanblå och metallic. De fiskarna är också hans favoriter.

1. a) Hur många akvarier har du (antal + storlek)?

Hans akvarier är 10 l – 120 l och ca 30 styck.

1. b) Vad tycker du skulle vara optimalt?

Man behöver inte stora akvarier, men många, på grund av att honorna är så lika varandra.

2. a) Vilket vatten har du (hårdhet, pH, temperatur, vanligt kranvatten)?

Temperaturen ligger mellan 20 och 27 grader. Jag tar vatten från min egen brunn, som är kanske lite för hårt, pH vet jag inte.

2. b) Hur ofta byter du vatten och hur mycket?

Jag byter åtminstone varannan vecka, lite mer än 1/3 del, om det är sjukdomsproblem ungefär 80%, och nästan allt vatten om jag sätter ihop fiskar från olika akvarier.

3. a) Använder du genomluftning?

Se nedan.

3. b) Använder du filter?

Jag använder fyrkantiga innerfilter med svamp i och stenar som vikt.

3. c) Vad har du för bottensubstrat?

Jag använder grus.

3. d) Vilken bakgrund har du?

Jag har målat bakgrunden i några akvarier, men inte i alla.

3. e) Vilka plantor har du?

Jag har vattenpest, hornsärv, och Anulia, som växer på stenar.

4. Vad har du för belysning (styrka, färg, energisparande lampor, hur länge är ljuset på)?

Jag har vanliga ljusrör som är tända från klockan 10 på morgonen till klockan 10 på kvällen.

5. Vilket foder använder du? Hur ofta matar du och när?
a) dina vuxna fiskar?

Jag matar med vattenloppor, torrfoder och en mix av 50% räkor med skal, som är mycket finmalet och 50% antingen gröna ärtor eller brysselkål, på vintern fångar jag vattenloppor. Jag brukar använda Artemia, men det är för dyrt just nu.

5. b) dina yngel?

Se ovan.

6. Vad har du för avels- eller urvalsprinciper?

Jag använder de snyggaste hanarna. Efter ny inkorsning gör jag far-dotter parning, men man måste akta sig för genetiska defekter.

7. Har du haft sjukdomsproblem? Hur gjorde du?

Ihopklibbade fenor kämpar man ibland med, då är det bäst att byta nästan allt vatten och tillsätta lite salt.

8. Vad skulle du vilja förbättra i din egen odling?

Jag gör så bra det går, men att byta mer vatten och att mata lite oftare skulle vara bra.

9. Till slut: Kan du ge 5 ”gyllene regler” till nybörjare, efter vad du lärt dig under din odlingstid?

  • Om man sätter ihop fiskar, byt alltid mycket vatten och sätt sedan i dem.
  • Mata bra.
  • Helt enkelt att de trivs.