Månadsmöte – Lördagen den 26 Augusti kl 13

Glad sommar alla guppyvänner !

Svenska Guppy Sällskapet inbjuder till nästa medlemsmöte, Lördagen den 26 augusti kl 13 hos ordförande Björn Lundmark, Hjortens väg 8, Hedesunda.

Anmäl närvaro som vanligt på facebook eller via mail till bjorn.lundmark at spray..se