Inför SGS Guppy Show. Auktion Lördag & Söndag den 22-23 April 2017

Inför SGS Guppy Show. Auktion Lördag & Söndag den 22-23 April 2017
  • Anmälan i förväg

För att underlätta planeringen och genomförandet av vår Guppy Show önskar vi att ni som är intresserade av att visa upp era guppy anmäler detta i förväg – dock senast tisdag den 18 april till Eva Esping, evamariaesping@gmail.com. Detta för att vi ska veta hur vi ska arrangera utställningsakvarierna på bästa sätt. Anmäld grupp bör omfatta minst två hannar, helst tre, samt minst en hona.

Vid anmälan önskar vi följande uppgifter:

1. Utställarens namn. 2. Vilken eller vilka grupper som deltar (om möjligt namn på stammarna och typ av fena). Vid registrering kan hjälp med detta erhållas.

  • Utställningsdagen

Ni som anmält deltagande i förväg, ta med er fiskarna till Södermalms akvarieaffär på lördagen kl 12.30 när de har öppnat. Varje enskild grupp per förpackning.  Deltagande fiskar registreras vid ankomst och fentyp/färg stäms av.

Det kommer att finnas möjlighet för de som inte föranmält deltagande att också kunna visa sina fiskar, kom då också till akvarieaffären vid 13-tiden på lördagen. Vi kan dock inte garantera att det finns förberedda utställningsakvarier, utan enklare förvaring ordnas i så fall.

  • Auktion söndagen den 23 april

På söndagen sker auktion av samtliga fiskar som deltagit i vår Guppy Show, behållningen tillfaller arrangörerna, Svenska Guppy Sällskapet och Östermalms akvarieaffär. Auktionen startar kl 14.30 och kom ihåg – enbart kontant betalning.