Författararkiv: Eva Esping

I går möttes vi av beskedet att vår förre ordförande och mångårige medlem i Svenska Guppy Sällskapet har gått bort i den aktningsvärde åldern drygt 90 år. Vi minns Olle som en mycket god vän och för hans stora kunskap och rika erfarenhet av akvariehållning i allmänhet och guppy och guppyodling i synnerhet, som alltid frikostigt delade med sig av såväl sina fiskar som sin stora kunskap. Till minne av Olle Boberg planerar Svenska Guppy Sällskapet att så småningom ge ut ett extra nummer av den tidning som han själv bidrog till att starta, med ett flertal av de artiklar han själv har skrivit eller översatt från utländska tidskrifter. /EvaE

Svenska Guppybrev nr 3&4/2020 skickades ut till alla gamla som nya medlemmar i förra veckan och bör ha trillat ner i brevlådorna nu. För att ni alltid ska kunna få tidningen i tid, meddela eventuella adressändringar till kassören! Som ni ser i tidningen planerar vi – på ett eller annat sätt – att genomföra årsmötet 2021 lördagen den 21 februari, men vi återkommer på hemsidan här med detaljer om arrangemanget. OM möjligheter finns att anordna något mindre medlemsmöte innan dess, så meddelas det också här på hemsidan.

2/2